d046__foto-struikelen-over-een-matValpreventie, valscreening en valtraining in Valkenswaard

Bent u afgelopen jaar gevallen? Of bent u bang  te vallen?

Binnen het Therapiecentrum Valkenswaard werken we met een team van specialisten rondom het vallen.  De fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut en diëtiste werken hierbij samen.

Wanneer mensen gevallen zijn of bij valangst is het mogelijk om een valscreening uit te voeren, waarbij wordt gekeken wat de mogelijke oorzaken van het vallen kunnen zijn.  Tijdens de screening is onder andere aandacht voor de balans, leefomgeving, voeten, valangst, vitamine D en duizeligheid.

Bij de volgende  situaties is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus valpreventie en valtraining. Ook is het mogelijk om individuele behandeling te krijgen om nieuwe valincidenten te voorkomen:

  • indien er specifieke aangrijpingspunten uit de valscreening komen.
  • als de cliënt afgelopen jaar gevallen is.
  • er is sprake van valangst.

Tijdens de cursus worden in een circuit valgevaarlijke situaties uit het dagelijks leven nagebootst. Daarnaast zijn er sport- en spelactiviteiten om het vertrouwen terug te winnen. Op een dikke mat wordt  “het vallen”  in een veilige situatie geoefend. De cursus vindt plaats in groepsverband gedurende 10 weken.

De fysiotherapeuten die deze cursus en individuele behandeling geven hebben hiervoor een opleiding gevolgd en zijn aangesloten bij  Valnet. Ook is er de mogelijkheid dat  de fysiotherapeut of ergotherapeut thuis komt om te beoordelen of de leefomgeving veilig is en of er aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een extra trapleuning of beugels aan de muur.

oefenstraat-3De podotherapeut kijkt naar de voeten en beoordeelt of er een aanpassing nodig is aan de schoen om uw meer stabiliteit te geven.

De diëtist screent op voeding en ondervoeding en geeft waar nodig  advies in voeding, vitamine D, eiwit verrijkt dieet  en eventueel aanvullende medische voeding.

Het Therapiecentrum is volledig ingericht voor deze valtraining. Het beschikt over een specifieke “loopstraat” met onder andere verschillende ondergronden en situaties om optimaal te trainen.