De neurorevalidatie vormt een belangrijk onderdeel binnen Medi 50+. De neurorevalidatie is een specialisme binnen de fysiotherapie dat zich richt op mensen met problemen met het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg.

Algemeen spreekt men over mensen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA). Hieronder vallen mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mensen met een (partiële) dwarslaesie. Hoewel met “mensen met NAH” meestal mensen worden bedoeld die een CVA (beroerte) hebben gehad, betreft het ook mensen met de ziekte van Parkinson, MS en een hersentumor.

Ook mensen met aandoeningen van het perifere zenuwstelsel (neuropathie) kunnen een beroep doen op de neurorevalidatie-therapeut.

Neurorevalidatie is complexe zorg waarbinnen meerdere disciplines zich vanuit hun eigen expertise richten op de hulpvraag van de mens met een centraal neurologische aandoening. De betrokken disciplines stellen een geïntegreerd behandelplan op, werken nauw samen en hebben onderling een zorgvuldige afstemming.

De betrokken disciplines (kunnen) zijn
– revalidatiearts – fysiotherapeut
– neuroloog / oncoloog – ergotherapeut
– NAH of MS verpleegkundige – psychomotore therapeut
– huisarts – logopedist
– maatschappelijk werker – diëtist
– neuropsycholoog

Er is aandacht voor de mens met de hulpvraag en voor diens omgeving (mantelzorger)
Neurorevalidatie richt zich op diverse aspecten van het functioneren.

Binnen de neurorevalidatie zijn er vanuit de fysiotherapie , psychomotore therapie en ergotherapie diverse therapievormen met als doel:

• verbeteren van de fijne motoriek
• verbeteren van opstaan en gaan zitten, opkomen vanaf de grond, staan, lopen, op en afstappen, traplopen
• verbeteren van de arm- en handfunctie – o,a, door spiegeltraining en CIMT
• verbeteren van de functionaliteit (toepassen van vaardigheden in dagelijks leven)
• verbeteren of onderhouden van de algehele conditie, spierkracht en evenwicht
• verbeteren van vertrouwen in bewegen en het verminderen van beweegangst
• voorwaarde scheppende therapie, o.a. in de vorm van myofasciaal therapie
• verbeteren van de sensorische integratie en motor imaging (het zich kunnen voorstellen van de juiste beweging), onder andere door de ReAttach methode
• ervaren van plezier in bewegen door spelvormen
• valpreventie en valtraining