De therapieën voor deze domeinen hebben raakvlakken maar zijn op sommige vlakken wel degelijk afwijkend en divers. De fysiotherapeut welke deze groep begeleidt stelt het trainingsprogramma op en is tevens een (life style) coach die informeert en motiveert. Een multidisciplinaire benadering is essentieel en gebeurd door de fysiotherapeut, verwijzer, diëtist, ergotherapeut en praktijkondersteuner of specialistisch verpleegkundige.

Hartrevalidatie

De grootste groep patiënten die voor hartrevalidatie naar een fysiotherapeut verwezen wordt, bestaat uit mensen met

  • fysieke-trainingpijn op de borst (angina pectoris) klachten en/of
  • een hartinfarct hebben meegemaakt en/of waarbij medische ingrepen hebben plaatsgevonden zoals by-pass (omleiding operatie van de kransslagader), dottering en/of stentplaatsing (beide om de kransslagadervernauwing op te heffen).

Doelstellingen bij hartrevalidatie bestaan uit:

– sterker maken van de hartspier

– opbouwen van algehele conditie,

– herwinnen van vertrouwen in het lichaam en het kunnen hervatten van de dagelijkse activiteiten in

en rondom het huis en uitvoeren van hobby’s.

Vaatfysiotherapie bij etalage benen (claudicatio intermittens)

Bestaat uit

  • looptraining
  • juiste hoeveelheid beweging, wandelen
  • indien nodig gewichtsverminderingen
  • educatie
  • soms dottering of bypass

Longrevalidatie

Is zeer uiteenlopend en divers. De revalidatie is mogelijk voor mensen met

  • hyperventilatie, waarvoor ademhalingstherapie
  • COPD, waarvoor een uitgebreid revalidatie-trainingsprogramma, bestaande uit duurtraining en krachttraining , adem-, huff- en hoesttechnieken en coaching.