De geriatrie fysiotherapeut houdt zich bezig met preventie, advisering en behandeling. Het belangrijkste doel is ouderen zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te laten leven.

Veroudering gaat vaak gepaard met lichamelijke en/of geestelijke veranderingen; deze hebben vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Niet alleen op het welbevinden van de oudere zelf, maar ook op dat van mantelzorger(s) en overige familie. De begeleiding van de geriatrie fysiotherapeut richt zich dan ook op alle betrokken personen.

Specialisatie

De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en van patiënten met complexe gezondheidsproblematiek. Bij geriatrie fysiotherapie wordt zorg gedragen voor preventie, advisering en behandeling van kwetsbare ouderen, cliënten met een hoge biologische leeftijd en complexe gezondheidsproblematiek, veelal met een atypische en onduidelijke presentatie.

Wanneer kan een geriatrie fysiotherapeut betekenen?

Geriatriefysiotherapie• kost het lopen naar de winkel de laatste tijd meer moeite?
• kunt u moeilijker uit de stoel opstaan?
• heeft u kracht ingeleverd na ziekte of een ziekenhuisopname, waardoor de dagelijkse activiteiten u meer moeite kosten?
• voelt u zich minder stabiel.
• situaties bij bepaalde beelden als ziekte van Parkinson en MS
• complexe zorgvragen bij (kwetsbare) ouderen

De cliënt doet vooral oefeningen, gericht op het herwinnen van en het omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid, zoals het lopen, opstaan uit de stoel, in en uit bed komen. Bewegen en trainen heeft een positieve invloed op verouderingsprocessen. Het zorgt ervoor dat bepaalde functies langer behouden blijven. Bewegen kan ook bijdragen aan een vertraging van enkele chronische ziektebeelden. Mensen in beweging houden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de geriatrie fysiotherapeut.

Daarnaast heeft de therapeut veel kennis op het gebied van til- en verplaatstechnieken en kan mantelzorgers en andere betrokkenen (wijk- en thuiszorg) hierover adviseren. Ook over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en (loop)hulpmiddelen biedt de geriatrie fysiotherapeut deskundig advies en begeleiding.

Indien nodig werkt de geriatrie fysiotherapeut samen met andere disciplines, zoals de ergotherapeut, diëtiste, podotherapeut en wijkverpleegkundige en anderen binnen de fysiotherapie, zoals bekkenfysiotherapie en neurorevalidatie. Dit is afhankelijk van de complexiteit. Samen wordt er dan een behandelplan opgesteld met als doel, langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Ons motto is daarom ook:

Excellente zorg, voor iedere klacht een specialist.