Wat is Echografie?

Echografie is het maken van een filmpje van het inwendige van het menselijk lichaam met behulp van geluidsgolven. Het is volkomen onschadelijk en pijnloos voor de patiënt en kan probleemloos gebruikt worden indien er metalen implantaten aanwezig zijn. Ook met medicatie hoeft geen rekening gehouden te worden.

Echografie maakt gebruik van geluidsgolven die, afhankelijk van het weefseltype, door het lichaam bewegen en los reflecteren. Op basis van tijd en sterkte waarin de geluidsgolf terugkeert naar het apparaat wordt een zwart/wit beeld gevormd dat informatie geeft over de structuur en ligging van het weefsel. Dit beeld wordt real-time weergegeven. Het weefsel kan dus beoordeeld worden tijdens een beweging. Met echografie kan bijvoorbeeld het beknellen van een pees in het schoudergewricht worden opgespoord.

Bij welke toepassingen wordt echografie bij ouderen toegepast?

Echografie wordt voornamelijk toegepast bij:

 • Aanhoudende spier- en gewrichtsklachten
 • Sportblessures
 • Twijfel over diagnose
 • Evaluatie van de revalidatie

Voorbeelden van letsels waarbij echografie wordt ingezet zijn:

 • Spieren: spierscheurtjes, littekens, kalkafzettingen.
 • Pezen: peesontstekingen, peesscheurtjes,(sub-)luxatie, kalk in pezen.
 • Slijmbeurs: slijmbeursontstekingen, vochtcollectie.
 • Banden: kneuzingen, verdraaiingen, scheurtjes.
 • Kapsels: ontstekingen, scheurtjes.
 • Kraakbeen: artrose, andere defecten.
 • Meniscus: scheurtjes.
 • Botten: losse botdeeltjes, fracturen (breuken).
 • Overige: cystes, o.a. Bakerse cyste, glas- en metaal fagmenten, splinters, bloedvaten.

Het onderzoek

Het onderzoek bij echografie duurt ongeveer een halfuur. Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel kan de echografist u vragen uw deels uit te kleden. Zorg er daarom voor dat u gemakkelijke kleding draagt. De echografist gebruikt een gel om goed contact te maken tussen het apparaat en de huid. Deze kan na afloop met een handdoek eenvoudig verwijderd worden. Tijdens het onderzoek zullen opnames worden gemaakt van de in beeld gebrachte structuren en u zult in de meeste gevallen gevraagd worden enkele bewegingen te maken.

Uitslag van het onderzoek van echografie

De bevindingen van het echografisch onderzoek krijgt u vrijwel altijd meteen van de echografist te horen. Hij of zij legt uit wat op de echobeelden te zien is en probeert een verband te leggen met uw klachten. Er zal tevens besproken worden wat de mogelijke vervolgstappen zullen zijn. Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De echografist rapporteert vervolgens de bevindingen schriftelijk aan de aanvragende arts, manueel therapeut of fysiotherapeut. De opgeslagen beelden kunnen daarna gebruikt worden voor de vervolganalyse.