Vanwege de positieve gezondheidseffecten van bewegen bij chronisch zieken zijn er vijf beweegmodules voor mensen met chronische aandoeningen opgesteld. De modules worden in veel gevallen (deels) vergoed door de ziektekostenverzekeraars en worden begeleid door een gespecialiseerd fysiotherapeut vaak ik in combinatie met de diëtiste.

Indicatie voor de beweegmodules
– voldoen aan de diagnose van een van de chronische indicaties
– niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)*
– gemotiveerd zijn om te gaan bewegen
* minimaal 5 dagen per week 30-60 minuten matig tot intensief bewegen

Er zijn beweegmodules voor de volgende chronische indicaties
Artrose Knie-heup COPD
Osteoporose Diabetes Mellitus type II
Oncologie Obesitas (BMI > 30)
Coronaire hartziekten